Curriculum

Pegasus Academie wil initiatiefnemers die belangrijke en betekenisvolle zaken in de wereld willen zetten (en al hebben gezet) helpen en een platform bieden. 
Onze insteek is vanuit kennis en ervaring uit een domein of vakgebied praktische, pragmatische en toepasbare handreikingen te doen.
Voor deelnemers en toehoorders van kennisdeelsessies: Inspiratie voor het maken van impact.
 
Kennisdelen voor een leven lang ontwikkelen
De opzet van de Pegasus Academie is een proces. Belangrijk voor ons is een open en vrije structuur, diverse werkvormen, experimentele (pioniers) benadering. We gebruiken ondermeer de principes van de Inner Development Goals (IDG’s), Presencing, Theory U (U labs), metalearning, metavaardigheden, Appreciative Inquiry (AI), Storytelling en Storydoing in een verbonden en betekenisvolle setting.
 

Aanbod:

  • Als Deskundige / Initiatiefnemer met een boodschap: Kennisdeelsessies – vraaggesprekken en interviews (podcast: audio/(video)/online), Workshops (AV online/offline)
   (In principe bartering: wij publiceren de opname en je ontvangt de opnames voor eigen gebruik.)
  • Als Supporter van het Pegasus Platform. Toegang tot het online platform met inhoud (open source content, eigen content is in ontwikkeling). Dit is inclusief gebruik van de online en offline bibliotheek, software-tools, en online meeting-faciliteiten en digitale werkplaats. Toegang tot Pegasus Platform evenementen en indien mogelijk toehoorder bij kennisdeelsessies. (€120/jaar)
  • Als Student: Een maatwerk studieprogramma wordt in overleg een programma opgezet op basis van een Persoonlijk Leer en Ontwikkelplan (PLOP) gekoppeld aan een persoonlijke ambitie. (Indicatie: €750 per kwartaal of €2900 per jaar; prijzen incl. 21% BTW)
  • Consultancy & Begeleiding bij Initiatieven, Projecten, Wicked-Problems, SDG’s, Innovatieprojecten (Indicatie: €400 per dagdeel)
  • Brainstorm-sessies / conceptualisatie / Ideation / Business Model Canvas / Lean Canvas (Indicatie met 2 facilitators: €600 / dagdeel)
  Koppeling met kennisdomeinen en SDG’s waarbij praktische toepassing wordt gezocht voor de missie van Pegasus.
  • Voorbeeldvragen voor deskundigen: hoe zou deze kennis kunnen bijdragen en toegepast worden voor een duurzame, vitale en veerkrachtige wereld?
  • wat kan ik of kunnen we hiermee doen?
  • wat zijn de voorbeelden en inspiratiebronnen?
  • wat is het potentieel van een specifiek idee of concept?
  • wat zijn de uitdagingen en/of hiaten in dit kennisdomein, systeem of vakgebied en wat zijn mogelijke oplossingen
  • welke kennis en/of vaardigheden ontbreken nog? (moeten nog ontwikkeld of ontdekt worden)
 • SDG’s (Global Goals), samenwerking, actief burgerschap, ondernemerschap, innovatie, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, energie

Kennisdelen en Duurzaamheid (Toine Fennis)
Introductie kennismaken & Kennisdelen, soorten kennis & vaardigheden, vormen van leren en leervoorkeuren, ontsluiten van eigen kennisdomeinen en passie, kennismaking met en verkenning van kennissystemen, gebruik van tools & modellen, didactiek: de kunst van het delen van kennis & vaardigheden, introductie duurzaamheid, duurzame doelen stellen, SDG’s en targets, (persoonlijk) implementatieplan, opzetten en aansluiten bij duurzame projecten.

Samenwerken en Matchmaking (Feikje Kenter)
Introductie (kennismaking), samenwerkingsvormen 1, 2 en 3, deelgenootschap, impact maken in je gemeenschap, persoonlijke ontwikkeling door synergie, sociale innovatie, gastvrouw / gastheer vaardigheden, dialoog- & conflictoplossende vaardigheden, onderhandelen, mensbeelden & persoonlijkheden, …

Leven Lang Ontwikkelen (vaardigheden) via Partners
* BIG (Burgerinitiatieven Groningen)
* ICnetworks
* Initiatievenstarter.nl 
* Makersclub.NL
* Krachtcentrale Hoogkerk
* Structura Groep